راهنمای نگارش مقاله

پیش از هر چیز به اطلاع اندیشمندان گرامی میرساند بمنظور صرفه جویی در زمان و هزینه، چکیده و اصل مقالات یکجا دریافت می شود و ارسال مقاله می بایست با فرمت word  باشد . مقالات ارسالی خود را ابتدا با فرمت به بالاتر   word 2007 تبدیل نمایید.

خواهشمند است در نگارش مقالات خود به نکات اشاره‌شده در متن توجه نمائید. در صورت عدم‌رعایت این دستورالعمل، مقالات به نویسندگان عودت داده شده و در بررسی مقالات شرکت داده نخواهند شد

الگوی نگارش مقالات به زبان فارسی             الگوی نگارش مقالات به زبان فارسی    

 

الگوی نگارش مقالات به زبان انگلیسی            الگوی نگارش مقالات به زبان انگلیسی 


فایل End note  برای مرجع گذاری