آدرس دبیرخانه: بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده پتروشیمی

 

تلفن همراه:

 

09355012219

 

 

 

Refresh Code