آدرس دبیرخانه: بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده پتروشیمی

 

تلفن همراه:

09392924282

09135134875

09355012219

09151044752

 

 

Refresh Code