چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
07:30 تا 08:45
پذیرش میهمانان
پذیرش
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
08:45 تا 08:55
افتتاحیه
قرآن و سرود ملی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
08:55 تا 09:00
افتتاحیه
آقای یاسر طالبی
مجری
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
09:00 تا 09:15
افتتاحیه
دکتر احمد محقر: ریاست محترم دانشگاه بجنورد
سخنرانی رئیس کنفرانس
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
09:15 تا 09:30
افتتاحیه
دکتر علی گرمرودی اصیل
سخنرانی دبیر اجرایی کنفرانس
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
09:30 تا 09:45
افتتاحیه
پخش کلیپ
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
09:45 تا 10:00
افتتاحیه
سخنران پارک علم و فناوری خراسان شمالی: دکتر علی اصغر پیله ور
اهمیت و ضرورت اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی در این زمینه با رویکرد گاز و پتروشیمی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
10:00 تا 10:20
افتتاحیه
اجرای موسیقی ملی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
10:20 تا 10:50
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و بازدید از پوسترها
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
10:50 تا 11:20
سخنرانی
دکتر اکبر شاهسوند: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
A Glance At Natural Gas Resources And Its Processing Techniques
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
11:20 تا 11:50
سخنرانی
مهندس رضا محتشمی پور : رئیس دفتر توسع صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی
محدودیت های توسعه صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
11:50 تا 12:10
نشست تخصصی
دکتر محمد رضا ایزدی : تحلیگر ارشد جهانی محصولات پتروشیمی
نشست تخصصی با موضوع Petrochemical products next 10 years outlook (polypropylene, Urea,Ammonia & Melamine)
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
12:10 تا 12:25
سخنرانی
مهندس محمد صمدی
سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی: اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه توسعه فرآیندهای گاز، پتروشیمی و انرژی
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
12:25 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
14:00 تا 15:20
ارائه مقاله
ارائه شفاهی مقالات (بخش اول)
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
15:20 تا 15:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و بازدید از پوسترها
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
15:40 تا 17:00
ارائه مقاله
ارائه شفاهی مقالات (بخش دوم)
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396
17:00 تا 19:30
نشست تخصصی
بازدید از پتروشیمی خراسان
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
08:00 تا 09:15
ارائه مقاله
ارائه شفاهی مقالات (بخش سوم ) و ارائه کارگاه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
09:15 تا 09:45
سخنرانی
دکتر علی نخعی پور : دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
09:45 تا 10:05
نشست تخصصی
دکتر علی محمد علیزاده : Seinor process Engineering
نشست تخصصی با موضوع Process and waste gas treatment and valorization
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
10:05 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و بازدید از پوسترها
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
10:40 تا 11:00
سخنرانی
جناب آقای محمد رضا صالحی
سخنرانی استاندار محنرم خراسان شمالی
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
11:00 تا 11:30
سخنرانی
دکتر علی محقر : استاد دانشگاه تهران، رئیس هئیت مدیره پتروشیمی خراسان
رابطه توسعه ملی و منطقه ای با طرح های پتروشیمی
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
11:30 تا 12:30
اختتامیه
موسیقی، پخش کلیپ و تقدیر از مقالات برتر
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار