حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه شهید  باهنر کرمان
انجمن مهندسی گاز ایران
پتروشیمی خراسان
پایگاه علوم استنادی جهان اسلام
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(خانگیران)
اداره کل استاندارد خراسان شمالی
شرکت ملی پتروشیمی
شرکت گاز استان خراسان شمالی
شرکت ملی پخش فرایندهای نفتی ایران منطقه خراسان شمالی
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده برنزی
سیویلیکا
کنفرانس یاب
پایگاه داده های علمی تمام متن
مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز