حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه شیراز
دانشگاه علم و صنعت ایران
پتروشیمی خراسان
اداره کل استاندارد خراسان شمالی
اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی
حمایت کننده الماس
دانشگاه صنعتی قوچان
حمایت کننده برنزی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده برنزی
پایگاه علوم استنادی جهان اسلام
سیویلیکا
صدا و سیمای خراسان شمالی