برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و معرفی طبقه بندی (ICS) استانداردهای بین المللی صنایع شیمیایی، پلیمر و مواد نفتی
1396-02-13 16:00-18:00
بدون محدودیت
0 ریال
13 احمدرضا فرجی