چاپ مقالات برتر در مجله Journal of gas Technology
1395-09-14
چاپ مقالات برتر در مجله Journal of gas Technology

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین اولین کنفرانس فرایندهای گاز و پتروشیمی و مجله Journal of gas Technology مقالات برتر کنفرانس برای چاپ در این  مجله معرفی خواهد شد.