چاپ مقالات برتر در مجله پژوهش نفت
1395-10-14
چاپ مقالات برتر در مجله پژوهش نفت

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین اولین کنفرانس فرایندهای گاز و پتروشیمی و مجله پژوهش نفت مقالات برتر کنفرانس برای چاپ در این  مجله معرفی خواهد شد.