مقالات برتر در مجله Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology به چاپ خواهند رسید
1395-12-23
مقالات برتر در مجله Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology به چاپ خواهند رسید


به اطلاع دانش پژوهان عزیز می رساند سه مقاله منتخب کنفرانس در مجله علمی پژوهشی Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology  به چاپ خواهند رسید.