راهنمای ثبت نام مالی در کنفرانس
1396-02-02
راهنمای ثبت نام مالی در کنفرانس

متقاضیان شرکت در کنفرانس می توانند پس از عضویت در سایت، نسبت به انجام ثبت نام مالی کنفرانس اقدام فرمایند. برای این منظور لازم است ابتدا بخش راهنمای ثبت نام به دقت مطالعه شود و سپس طبق فایل راهنما مراحل ثبت نام مالی طی شود.