در این بخش همکاران بخش صنعت می توانند مطالعات موردی (case study) که در واحد خود داشته­ اند را به صورت گزارش صنعتی (technical report) برای دبیرخانه ارسال کنند.

حضور در این بخش فرصتی خواهد بود که مهندسان و محققان فعال در بخش های صنعتی تجربه های صنعتی خود را با سایر شرکت ها به اشتراک بگذارند و از این طریق هم نظرات و راهکارهای سایر شرکت کنندگان را در زمینه موضوع مورد نظر دریافت کنند و هم توانایی تیم و شرکت تابع خود را به سایر صنایع و دانشگاه ها معرفی نمایند.

آثار ارسالی توسط کیمته داوری صنعتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج داوری اعلام خواهد شد. در صورت موافقت نویسندگان آثار پذیرفته شده، این گزارش ها در کنار سایر مقالات پذیرفته شده در کتابچه CD کنفرانس قرار خواهند گرفت و در پایگاه های استنادی ISC و CIVILICA نمایه خواهند شد.

لازم به ذکر است که اصل آثار و اطلاعات ذکر شده در این مقالات به صورت محفوظ نزد دبیرخانه خواهد ماند و تنها در صورت موافقت مولفان آثار این مقالات به صورت عمومی در دسترس قرار خواهند گرفت.