دانشگاه بجنورد در مهرماه 1384 در مرکز استان خراسان شمالی، بجنورد، راه‌اندازی گردید تا مأموریت اصلی خود یعنی تربیت و آموزش نسل جوان در مقاطع و رشته‌های تحصیلی مختلف را به انجام برساند.
   موافقت اصولی راه‌اندازی دانشگاه بجنورد با چهار دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و کشاورزی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید و با کمک سازمانهای مختلف استان از جمله استانداری خراسان شمالی، شورای اسلامی، شهرداری و شرکت سهامی پتروشیمی خراسان در مهرماه 1384 با پذیرش 210 دانشجو در سه رشته تحصیلی شروع به فعالیت کرد. این دانشگاه در سال تحصیلی 95-94، حدود 3500 دانشجو، 145 عضو هیات علمی و 91 نفر پرسنل تمام وقت دارد.