شرح مختصری درباره شهرستان بجنورد

     شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران و در کوهپایه‌های رشته‌کوه آلاداغ بنا شده است. این شهر ازجمله شهرهای بزرگ خراسان بوده و  جمعیت آن در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۱۹۹،۷۹۱ نفر بوده است.

نام قدیم بجنورد، بیژن‌گرد بوده و بیژن‌گرد به معنی « ساخته بیژن» یا « آبادشده به دست بیژن» است. شهر بیژن‌گرد بر اساس حکایت بیژن و منیژه نیز در شاهنامه فردوسی، مکانی بوده که منیزه، بیژن را از چاه نجات داده و شهری در آن مکان بنا کرده‌است.

شهر کنونی بجنورد در حدود سال ۱۱۰۰ق/۱۶۸۹م به وسیله تولی‌خان دوم، یکی از امیران ایل شادلو بنا شد و پس از آن‌که در فتنه حسن‌خان سالار در سال 1263 ق/۱۸۴۷م  به شدت آسیب دید، بار دیگر به دست فرزندان تولی‌خان مرمت شد. پیش از شهر کنونی و حتی پیش از ظهور و سقوط بجنورد، مرکز ناحیه جایی به نام جرمگان بوده که در جریان حمله مغول ویران گردید. تپه باستانی‌ِ چرمغان در کناره شهر کنونی بجنورد، بازمانده ویرانه‌های آن شهر است. روستای چرمغان (چاه آر مغ آن) یعنی چاهی که رود نورانی را پدید می آورد ظاهراً جرمگان، شهرکی کوچک، پررونق و آباد بوده و بجنورد کنونی در جوار آن به‌وجود آمده‌است. امروزه حدود و گستره این شهرک در حاشیه شهر بجنورد، نشانگر پیشینه کهن و رونق آن در سده‌های آغازین اسلامی است و اکثریت ساکنان بجنورد را مردمان فارس، کرمانج، ترک، ترکمن و تات تشکیل می‌دهند. در نهایت از جمله مکان های دیدنی شهرستان بجنورد می توان به عمارت مفخم، آیینه خانه مفخم، گردشگاه بش قارداش، اسپاخو، امامزاده سیدعباس فرزند موسی بن جعفر، حسینیه جاجرمی ها و ... اشاره کرد.

 

پارک بابا امان

 

پارک و چشمه بش قارداش

 

بنای آرامگاهی بش قارداش