موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1360-GPP A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density شهره میرزایی، علی احمد پور، اکبر شاهسوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1302-GPP A green approach toward synthesis of large-surface ligands based on cellulose extracted from plant امید جاوید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1263-GPP A Study on the Effects of Metal on the Acidity of ‎MeAPO/MeAPSO محدثه نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1339-GPP Boosted CO2/CH4 separation performance by innovative polyethylene glycol modified ZIF-8 membrane on polyethersulfone microporous substrate ابوالفضل جمعه کیان ارداکی، رضا مسیبی بهبهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1371-GPP Developing Stabilized Multi-Layer Perceptron for Prediction of Hydrate Formation Conditions in the presence of Tetra n-butylammonium Fluoride علی گرمرودی، ابوالفضل محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1239-GPP Electrocatalytic performance of Pt-LaFeO3 nanocatalysts supported on reduced graphene oxide for 2-propanol electrooxidation مهری السادات اکرامی کاخکی، صدیقه عباسی، سید علی اکرامی کاخکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1356-GPP Enhancement of DME Production via a Novel Hydrogen Permselective Membrane Reactor مهدی بیات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1240-GPP Enhancement of ethanol oxidation at Pt-Ni-Sn nanoparticles supported on reduced graphene oxide مهری السادات اکرامی کاخکی، صدیقه عباسی، سید علی اکرامی کاخکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1271-GPP Ethanol Steam reforming in a counter-current dense Pd-Ag membrane reactor محمدنبی توکلیان، جعفر جوانمردی، صادق خرمی، پیام پرواسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1294-GPP Fitting a mixed regression model for C7+ ‎characterization of petroleum fluids محدثه نظری، پریسا پارسا مرام، غلامرضا مرادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1100-GPP Influence of Reaction Time of Direct Transesterification on Biodiesel Production Yield رضا قشلاقی، پریسا عدالتی، محمود اخوان مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1297-GPP Investigation of THF Hydrate Formation Kinetics in presence of MCM-41 nanoparticles معصومه اسدی، کیانا پیوندی، فرشاد ورامینیان، زهرا مکاریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1205-GPP Mathematical Modeling of Sorption Enhanced Direct DME Synthesis Assisted by Fluidization Concept مهدی بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1362-GPP Multifunctional Reactor Assisted by Regenerative Zeolite 4A Adsorbent for Direct DME Synthesis مهدی بیات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1207-GPP Multiobjective Optimization and Decision-making Method in Sorption-Enhanced Fluidized bed Reactor for DME Synthesis مهدی بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1225-GPP Nitrate Removal from Synthetic Wastewater by Chlorella salina in open pond حسین دلاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1208-GPP Optimal operating condition of Sorption-Enhanced Dual-bed of Fischer-Tropsch Reactor Using Genetic Algorithm مهدی بیات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1357-GPP Optimization of a Dimethyl Ether (DME) Reactor Assisted by Membrane Concept مهدی بیات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1174-GPP Performance of Co/Zeolite Catalysts in Partial Oxidation of Methane امیر مصیبی، مرتضی اسفندیاری، رضا عابدینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1310-GPP Preparation of Temperature-Responsive PDMAEMA-PS Core-Shell Polymer Nanoparticles زینب سادات حسینی، علی دشتی، امین عبدالهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1112-GPP Review of modelling and kinetic study for oil زینب فرخی، حسن زارع علی آبادی، سمانه محمد نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1248-GPP Risk Assessment on the Gas Sweetening Unit using HAZOP Procedure محمد رضا رحیم پور، محمدکاظم شهبازی نسب، المیرا متولی طاهر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1273-GPP Seawater Desalination with Air Humidification-Compression Using Heat Pump محمد صادق حاتمی پور، عماد آیتی، زهره رحیمی اهر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1026-GPP Self-colored Methyl Methacrylate Polymer (PMMA) Based on Naphthalimide Derivatives هانیه شکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1215-GPP Simulating the Dynamic Heat Transfer in Electriofusion-Joints of Polyethylene Pipes مریم جوادی آزاد، محمد صادق توللی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1025-GPP Studying of a new polymerisable fluorescent dye containing sulfonamide moiety هانیه شکی، علیرضا خسروی، کمال الدین قرنجیگ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1348-GPP Surface modification of Mayenite fabricated via microwave combustion method by KOH for biodiesel production حامد نایب زاده، بهگام رحمانی وحید، محمد حقیقی، ناصر ثقه الاسلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1303-GPP Synthesis of single-layer graphene oxide/alumina nanocomposite from commercially grade graphite flakes امید جاوید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1037-GPP The effect of pH buffering on biomass and lipid production by Chlorella sp microalgae in a flat plate photobioreactor رضا قشلاقی، امیر شیرزادی، محمود اخوان مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1355-GPP اثر افزودن TiO2 به پایه کاتالیست CoMo/Al2O3 و عملکرد آن برای فرآیند تصفیه هیدروژنی بنزین پیرولیز فرهاد کیوانی مهر، سجاد حبیب زاده، محمدرضا پرویزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1308-GPP اثر پارامتر های مختلف عملیاتی بر روی توزیع دما، عملکرد وضریب تأثیر پره های با سطح مقطع متغیر در شرایط کاملاً مرطوب محمد رضا طلاقت، فرشاد جدیت منفرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1126-GPP اثر تترا ان- بوتیل آمونیوم برماید بر زمان القای تشکیل هیدرات متان در فشار اولیه ی 8 مگاپاسکال ابوالفضل محمدی، محمد باقر رحمانی، محمد عباچی، رضا افروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1380-GPP اثر زاویه اولیه در رفتار سقوط یک ذره بیضوی در یک محفظه حاوی سیال نیوتنی با استفاده از روش مرزغوطه‌ور-شبکه بولتزمن حرارتی حسن سجادی، سجاد کریم نژاد، امین امیری دلوئی، امین امامیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1231-GPP اثر فوتوکاتالیکی نانوکامپوزیت اکسید روی آلائیده با آلومینیوم-اکسید گرافن احیاء شده در حذف آلودگی های آلی از آب غلامحسین خرمی، سید اصغر خراطیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1120-GPP اثر نانوذرات در تشکیل هیدرات های گازی سعید عابدی، مهرداد منطقیان، حمیدرضا دانه پاش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1276-GPP اثر نمک سدیم کلرید بر زمان القای تشکیل هیدرات گاز طبیعی امیرمحمد جاویدانی، سید جواد احمدپناه، حمید گنجی، مهرداد منطقیان، حسین رحیمی مفرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1107-GPP ارایه فرایندی جدید از تبرید مکانیکی بدون استفاده از سیکل پروپان در نمزدایی گاز طبیعی حبیب اله عالی پور، داریوش جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1289-GPP ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد تجهیزات فیلتراسیون ایستگاه‏های تقلیل فشار گاز طبیعی در استان مازندران محمدرضا مرادی، رضا تفضلی، فاطمه بابایی، مرتضی اسفندیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1073-GPP ارائه مدل ترمودینامیکی بر اساس معادلات حالت درجه سوم برای ویسکوزیته هیدروکربن‌های مایع حمیدرضا باقری، حسن هاشمی پور رفسنجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1252-GPP ارائه مدل ترمودینامیکی مناسب برای واحد جداسازی بنزن-تولوئن پتروشیمی بوعلی سینا به منظور بهینه سازی مصرف انرژی علی کاظمی، محمدحسین ثابت، جعفر صادقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1123-GPP ارزیابی تاثیر چند گاز بی‌اثر هالوژن‌دار بر محدوده اشتعال‌پذیری متان یاسین یزدان پناه، امیر عباس ایزدپناه، احمد جامه خورشید مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1364-GPP ارزیابی جذب سطحی گاز طبیعی روی کربن فعال با استفاده از مدل های ایزوترمی مختلف فهیمه زارعیان برجی، بهروز محمودزاده وزیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1197-GPP ارزیابی خواص حلال‌های فرا زود گداز به منظور استفاده به عنوان مواد تغییر فاز فاطمه استوار، احمد جامه خورشید، احمد آذری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1366-GPP ارزیابی عملکرد واحد حذف آمونیاک از جریان پساب پتروشیمی خراسان و راهکارهای بهبود عملکرد آن علی رضا رابوکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1288-GPP ارزیابی کاربرد نانوذرات مغناطیسی به عنوان محلول کششی در فرایند اسمز‌ مستقیم احمد برجی، محمد کارخانه، حمید علی آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1043-GPP (R1) ارزیابی کمی ریسک مخازن ذخیره سازی در انبارهای گازمایع علی کردرستمی، میرداود سیدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1222-GPP (R1) ارزیابی مهندسی تبدیل مستقیم متان به متانول حمید عباسی، فریبرز رشیدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1119-GPP (R1) ارزیابی و امکانسنجی احداث نیروگاه زباله سوز در استان مازندران امید معتمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1114-GPP ازدیاد برداشت نفت سنگین توسط نانوذرات اسماعیل جعفری، جمشید مقدسی، غزاله شاکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1287-GPP استفاده از جاذب‌های طبیعی برای پاک‌سازی آب‌ها از نشت مواد نفتی احمد برجی، محمد کارخانه، حمید علی آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1376-GPP استفاده از کولین کلراید به عنوان حلال اتکتیک پایین در جداسازی بوتانول از هپتان به روش استخراج مایع-مایع در دمای 298درجه کلوین و فشار اتمسفریک حامد صداقت زادگان اصفهانی، سجاد رسام، کیهان محبوبیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1179-GPP (R1) اصلاح شبکه تبادلگرهای حرارتی واحد الفین پتروشیمی اراک به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژی pinch مهدی سرلک، افشار علی حسینی، احمد محمدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1163-GPP (اصلاح شده)بررسی رفتار چاه آزمایی مخازن گاز میعانی سبک با تراوایی پایین با تاثیر عدد مویینگی و استفاده از معادله شبه فشار تک فازی سعید صادق نژاد، شهاب فرهودی، امیرحسین سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1164-GPP (اصلاح شده)مطالعه ای بر بررسی تاثیر توام عدد مویینگی و جریان غیر دارسی بر رابطه ضریب پوسته و نرخ تولید در مخازن گاز میعانی به کمک بازتفسیر پاسخ چاه آزمایی با استفاده از حل معادلات شبه فشار تک فاز سعید صادق نژاد، شهاب فرهودی، امیرحسین سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1170-GPP افزایش قابلیت دسترسی و پایداری مولد گازی با تغییر طراحی واصلاح سیستم یاتاقانها عباس کمیلی، سید رضا سیدان، محمود گلزاری، مجتبی نیکخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1340-GPP آلایندههای واحد آمین مطالعه موردی: واحد آمین پالایشگاه آبادان طه قیامی، محمد عیسی زاده، علیرضا صدرانیا، مرتضی چوبداران، حسین عباسیان، محمد اسماعیل درستکار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1212-GPP امکان سنجی پوشش دهی ورق آلومینیوم در حضور عناصر مس، نیکل و آهن با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی(MA) هادی ابراهیمی، افشین فرح بخش، ایمان فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1023-GPP امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از لوله های گرمایی در واحد تقطیر میعانات گازی‌ (Topping Plant) پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس مهدی نیکنام شاهرک، محمد صفری، علیرضا غلامرضا زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1292-GPP امکان سنجی و بکارگیری فن آوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرآیند میثم عبدالکریمی مه آبادی، احمد بیات، ابوالفضل محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1080-GPP (R1) آنالیز پینچ آب، رویکردی سیستماتیک جهت کاهش مصرف آب در صنایع فرآیندی مصطفی باور، محمدحسین صراف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1042-GPP انتخاب متغیرهای کنترل خود بهینه واحد بازیابی گوگرد پالایشگاه گاز پارس جنوبی(فاز 17و18) الهه شاهوردی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1338-GPP اندازه گیری و مقایسه سرعت مصرف گاز متان در فرآیند تشکیل هیدرات در حضور و عدم حضور SDS ابوالفضل محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1004-GPP (R2) انواع روش‌های حذف آلاینده‌ای نفتی از خاک محمد سعید محمدی، بهروز میرزایی، مهدی داوری، ابوذر جوزونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1132-GPP بازنگری کلی واحد های آب ترش در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد علی اصغر محجوبی، مهرداد کسرائی یگانه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1118-GPP (R1) بررسی اثر pH بر فرآیند جذب یون نیکل (II)از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال یدالله کریمی، احسان درونه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1008-GPP (R1) بررسی اثرات pHدر حذف فلز سنگین منگنز با الکترود آلومنیوم به کمک روش الکتروکواگولاسیون سعیده عمرانپورشهرضا، نادر مختاریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1299-GPP بررسی اثر افزودنی‏ها بر جداسازی مخلوط گازی با استفاده از فرآیند تشکیل هیدرات حدیث داوودنیا، کیانا پیوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1131-GPP بررسی اثر سرعت ورودی بر افت‌فشار در یک سیکلون با سه ورودی سجاد کریم نژاد، امین امیری دلوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1305-GPP بررسی اثر سورفکتانت‏های آنیونی بر سینتیک تشکیل هیدرات با مخلوط گازی متان و اتیلن سید آرش پاکزاد، رضا قاسمیان، علی دشتی، هادی روستا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1116-GPP (R1) بررسی اثر غلظت اولیه محلول و زمان بر فرآیند جذب یون نیکل (II)از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال یدالله کریمی، احسان درونه مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1352-GPP بررسی اثر فاصله نازل تا زیرلایه بر مورفولوژی لایه های متخلخل روی اکسید-پلیمر تهیه شده به روش التراسونیک مرطوب حسن اله داغی، محمد زیرک، امیر محمد شکوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1127-GPP بررسی اثر فشار بر زمان القای تشکیل هیدرات متان در سیستم آب + تترا ان- بوتیل آمونیوم برماید + متان ابوالفضل محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1368-GPP بررسی اثر فوتوکاتالیکی نانوپودر اکسید سریم در حذف رنگ متیلن بلو آلی از آب غلامحسین خرمی، زینب جعفری، سمیه سبحانی، محدثه علی آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1367-GPP بررسی اثر فوتوکاتالیکی نانوپودرهای نایوبایت پتاسیم و نایوبایت سدیم در حذف آلودگی های آلی از آب غلامحسین خرمی، مهشید وقار موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1347-GPP بررسی اثر مخلوط سورفکتنت ها و نانوذرات بر هیدرودینامیک حرکت صعودی حباب های گازی پویان فیضی، مرضیه لطفی، داریوش باستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1099-GPP بررسی اثر میزان پوشش سطحی مواد فعال سطحی بر دینامیک فصل مشترک گاز – مایع با استفاده از تکنیک آزمایشگاهی حباب در حال صعود پویان فیضی، مرضیه لطفی، داریوش باستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1117-GPP (R1) بررسی اثر مقدار جاذب و دما بر فرآیند جذب یون نیکل (II)از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال یدالله کریمی، احسان درونه مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1241-GPP بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) لیلا هارون آبادی، مهسا ناجی پور، علی دشتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1246-GPP بررسی اثر هم‌افزایی ترکیب نانولوله‌های کربنی چندلایه - اکسید گرافن کاهش یافته به عنوان یک نانوفیلر بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی مرتضی ابراهیم نژاد افروزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1216-GPP (R1) بررسی اثر هندسه های مختلف میکروکانال ها بر شاخص اختلاط در میکرومیکسرهای غیرفعال سجاد نیک افشار، فرامرز هرمزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1233-GPP بررسی اثر یون‌های کلسیم حاصل از تصفیه پساب واحد کلسیم هیپوکلریت بر حذف یون‌های سولفات در آب‌نمک برگشتی از الکترولایزر در صنایع کلرآلکالی علی اصغر کلاته عربی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1224-GPP بررسی ارتعاشات خطوط آمین در نقاط بحرانی و راهکارهای کاهش آن جمال جهان، محسن فاتحی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1020-GPP بررسی آزمایشگاهی اثر pHو توان الکتریکی مصرفی بر ثابت سرعت تخریب سونوشیمیایی 4-نیتروفنول مهدیه ابوالحسنی، محمد کاظمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1343-GPP بررسی آزمایشگاهی اثر میزان غلظت کاتالیست و محل قرارگیری غلاف حرارتی بر ضریب انتقال حرارت رآکتور‌های مولد حبابی دوغابی علی گرمرودی اصیل، علی نخعی پور، شهره میرزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 1055-GPP بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH بر جذب متیلن بلو با میکروجلبک سندسموس و مدلسازی آن علی اکبر روستا، فاطمه افشاریانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1151-GPP بررسی آزمایشگاهی تراوایی هلیم و متان در غشاهای ماتریس مخلوط پلی اتر سولفون- سیلیکا آرش گلگون، محمد حسین جاذبی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1054-GPP بررسی آزمایشگاهی جذب زیستی مس (II) از محلول آبی توسط جلبک سارگاسم علی اکبر روستا، فاطمه خسروانی شولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1345-GPP بررسی آزمایشگاهی جذب گاز CO2 در ترکیب کولین کلراید و AMP غلامرضا انصاریپور، علیرضا جهانگیری، مرتضی بیاره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1101-GPP بررسی آزمایشگاهی زمان تأخیر و مول مصرفی گاز در طول فرآیند تشکیل هیدرات دی اکسید کربن در حضور دو سورفکتانتSDS وCTAB سولماز رجبی، محمد بنیادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1202-GPP (R1) بررسی استفاده از بیواتانول به عنوان مکمل بنزین کورش بهرادفر، سوسن خسرویار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1122-GPP (R1) بررسی استفاده از مواد متخلخل در مبدلهای حرارتی برای افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف انرژی ناصر نوذری، محمد یوسفیان، ایمان زحمتکش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
92 1136-GPP بررسی انواع مکانیزیم عملکرد جذب و واجذب هیدروژن با رویکرد کاربردی مسلم حسن مزرجی، ایمان فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1192-GPP بررسی پارامترهای موثر بر میزان جداسازی در فرآیند تقطیر غشایی حسین صفرزادگان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1031-GPP بررسی پدیده مهاجرت رطوبت در انبار مجتمع های پتروشیمی تولید کود اوره وزنجیره حمل ونقل امیر حسین هادیان حقیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
95 1278-GPP بررسی پره های با سطح مقطع متغیردر شرایط کاملا خشک واثر پارامترهای مختلف عملیاتی بر روی آن محمد رضا طلاقت، فرشاد جدیت منفرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1144-GPP بررسی تاثیر افزایش دمای کوره واکنش برعملکرد کاتالیست ها و میزان انتشارگاز آلاینده دی اکسید گوگرد در واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز خانگیران سید مسعود آشگران، سوسن خسرویار، محمود رضا خدنگی، محمد حسن فیروزبخت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1316-GPP بررسی تاثیر سورفکتانت CTAB بر سینتیک تشکیل هیدرات در سیستم ‏های مختلف حاوی گاز اتیلن رضا قاسمیان، سید آرش پاکزاد، علی دشتی، هادی روستا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 1036-GPP (R1) بررسی تاثیر میزان پراکندگی سیال و درجه واکنش بر درصد تبدیل واکنش فاطمه بشی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1110-GPP بررسی تأثیر مشخصات سیال عامل در عملکرد سیکل رانکین آلی زینب فرخی، حسن زارع علی آبادی، یحیی جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1313-GPP بررسی تجربی تاثیر دبی و غلظت ذرات بر افت فشار و بازدهی مدیافیلترهای صنعتی علیرضا سعیدی، چواد سرگلزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 1230-GPP بررسی تجربی رشد میکروجلبک کلورلا در لوله های پلیمری با جنس و قطر متفاوت حسین دلاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1229-GPP بررسی تجربی نوع محیط کشت و غلظت نمک بر میزان رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا حسین دلاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1203-GPP بررسی تحلیلی پنجره‌‌ی گل مناسب برای حفظ پایداری دیواره‌ی چاه با استفاده از معیارهای شکست سنگ رضا اناری، میلاد مقصودی اکبری، آرش ابراهیم آبادی، محمد کمال قاسم العسگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1014-GPP (R1) بررسی تعاملات بین پارامترهای شیمیایی آب برگشتی و مواد شیمیایی ضدخوردگی و ضد رسوب در برج خنک کننده واحد NF3 میلاد خالقی، مصطفی نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1016-GPP (R1) بررسی تغییرات آلودگی میکروبی، رسوب و خوردگی برج خنک کننده الفین در تابستان 95 میلاد خالقی، مصطفی نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
106 1210-GPP بررسی چارچوب های فلزی-آلی و ترکیبات آن برای جذب CO2 آرمان سلیمان پور، محمد فارسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1125-GPP بررسی حذف سرب از پساب توسط کربن فعال تهیه شده از تفاله نیشکر مجتبی یوسفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1223-GPP بررسی خواص عملکردی زئولیت های جدید در جذب و جداسازی متان و دی اکسید کربن توسط روش شبیه سازی مونت کارلو محمود رحمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1121-GPP بررسی دو مدل فعالیت NRTL و (UNIFAC (Dortmund بهبود یافته برای پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات متان در حضور مایع یونی EMIM-BF4 جعفر جوانمردی، شکوفه خندانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 1351-GPP بررسی ریخت شناسی لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل با پایدار-کننده‌های مختلف حسن اله داغی، جواد باعدی، سیده فهیمه حیدری ارچنگانی، محمد زیرک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1113-GPP بررسی روش‌های تهیه عایق ایروژل سیلیکا نانوساختار و افزایش پایداری آن زینب فرخی، مجید مهدویان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1317-GPP بررسی سنتز و کاربردهای کاتالیزور Fe3O4@ZIF-8 عارفه معتمدسبزوار، حسین کارگر، محبوبه قهرمانی نژاد، مهدی نیکنام شاهرک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 1236-GPP بررسی شرایط بهینه تولید اسید‌ سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش حالت جامد هما عیسی وند، مینا فرخ‌زاده، محمود رحمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1365-GPP بررسی عملکرد ایزوترم های مختلف در پیش بینی مقدار جذب متان روی جاذب های MOF تحت شرایط عملیاتی گوناگون فهیمه زارعیان برجی، بهروز محمودزاده وزیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
115 1129-GPP بررسی عملکرد حاصل از انتخابگری معکوس در عبور گزینشی CO2 نسبت به H2 به وسیله غشای ماتریس مخلوط پلی متیل پنتین رضا عابدینی، مرتضی اسفندیاری، امیر مصیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
116 1017-GPP (R1) بررسی عملکرد زیست کش MBA810 و MBA8110 در واحد NF یک نمونه موردی صنعتی میلاد خالقی، مصطفی نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1186-GPP بررسی عملکرد فرآیندی کاتالیستهای تبدیل LPG به آروماتیکهای سبک امین سلیمانی مهر، احسان خسروی، سیمین عیدی وند، مهدی زمانی بخش، علیرضا صمدی لمراسکی، کورش عباسی، امین معاوی، رضا مسیبی بهبهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1220-GPP بررسی عملکرد یک موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از بیودیزل ترکیبی امیر آقامحمدی، محمد طبسی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1329-GPP بررسی عوامل موثر در طراحی و انتخاب خشک کن مناسب سعید رضائی، مصطفی کشاورز مروجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1211-GPP بررسی فرآیند سنتز فیشر تروپش و نقش ارتقاء دهنده ها بر عملکرد کاتالیست های صنعتی این فرایند فاطمه صمصامی، مهدی نیکنام شاهرک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1069-GPP بررسی متغییرهای طراحی بهینه در خطوط انتقال گاز طبیعی زینب فیروزی، محمد صادق توللی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1138-GPP بررسی مدل تک فازی و دو فازی نانو سیال محمد علی دهقان زاده طرقبه، سوسن خسرویار، برات محمد روشنایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1286-GPP بررسی مدلهای ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL در سیستمهای تعادلی آّب/سیکلوهگزانول/حلال آلی مجید محدثی، اشکان گوران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1015-GPP (R1) بررسی میزان خوردگی و رسوب با استفاده از روش کاهش وزن در مبدل‌های شاهد و بحرانی واحد الفین میلاد خالقی، مصطفی نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1283-GPP بررسی واحد جداسازی هوا و اثر رطوبت محیط بر عملکرد جاذب های آن محمد صادق کلانتر نیستانکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1143-GPP (R1) بررسی و کاربرد سیالات ماشینکاری نوین وتاثیر آن بر محیط زیست و ایمنی جواد رضا اسفندیاری، مرتضی اسفندیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1150-GPP بررسی و مطالعه روش های روز دنیا در جهت کاهش آلاینده NOx در نیروگاه های گازی محسن محمدی، سیروس علیرمائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1291-GPP بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان حانیه محسن زاده هدشی، علی دشتی، نوید رمضانیان، هادی روستا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
129 1140-GPP بکارگیری پلیمرهای سوپر جاذب به منظور ذخیره‌سازی آب در خاک مجید سعیدی، علیرضا جهانگیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1372-GPP بهبود راندمان پیل سوختی با استفاده از غشا تبادل یونی کیمیا نایلی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
131 1173-GPP بهبود کارایی کاتالیست در فرآیند هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از سنتز نانوساختارهای تیتانیا با پایداری حرارتی بالاتر مجتبی ساعی مقدم، جعفر توفیقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 1030-GPP بهینه سازی تزریق گلایکول در هیترهای ایستگاه های گاز شهری نسیبه حاجیلری، عارف شاهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1265-GPP بهینه سازی تولید بیودیزل از ضایعات حیوانی سید محد جوکار، علی فرخ نیا، پیام پرواسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1323-GPP بهینه‌سازی شرایط عملیاتی واحد نم‌زدائی گاز طبیعی پالایشگاه سرخون و قشم سید محمد موسوی، محمد علی فنائی شیخ الاسلامی، میثم وحیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
135 1342-GPP بهینه سازی عددی به منظور استفاده و افزایش بازیافت انرژی اتلافی از یک بویلر واحد صنعتی (سبک سازان شرق بجنورد-خراسان شمالی) Mohammad Hatami، احمدرضا اصغرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
136 1059-GPP بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد علی اصغر محجوبی، مهدی پورافشاری چنار، مهدی پناهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
137 1237-GPP بهینه سازی مصرف انرژی در دیودهای نورتاب پلیمری حسن اله داغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1281-GPP بهینه‌سازی واحد ریفرمینگ متان با بخارآب به‌وسیله ستون اشباع کننده الهام تاج بخش، مانی صفامیرزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1187-GPP بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در راستای محیط زیست سوسن خسرویار، وحید محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 1330-GPP پیرولیز مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی سعید رضائی، مصطفی کشاورز مروجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1135-GPP پیش بینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور بازدارنده ترمودینامیکی زایلوس با استفاده از مدل های فعالیت NRTL و UNIFAC جعفر جوانمردی، فاطمه محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1161-GPP پیش بینی رسوب آسفالتین نفت سنتز شده تحت فشارهای مختلف با استفاده از شبکه عصبی نوع GMDH جواد صیاد امین، سهراب زنده بودی، نسرین ولی پور مصطفی لو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1168-GPP (R1) پیش بینی شرایط عملیاتی تفکیک هیدرات های گازی در حضور بازدارنده های الکلی با مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی فاطمه بشی پور، کاظم مومنی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1157-GPP پیش بینی ضریب ژول-تامسون، سرعت صوت، ظرفیت گرمایی در فشار و حجم ثابت اجزای گاز طبیعی با معادله حالت‌های SAFT و PC-SAFT حسینعلی زارعی، آرش پاکروش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
145 1139-GPP پلیمرهای خود ترمیمی و بررسی روش‌های تولید مجید سعیدی، علیرضا جهانگیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
146 1349-GPP تاثیرات شرایط محیطی بر مشخصات نوری پروسکایت هالید آلی-معدنی حسن اله داغی، محمد زیرک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1358-GPP تاثیر امواج ماکروویو بر سنتز کاتالیست و تولید بیودیزل و بررسی خصوصیات سوخت تولیدی بر انتشار گازهای خروجی از اگزوز موتوز دیزل حامد نایب زاده، ّهگام رحمانی وحید، ناصر ثقه الاسلامی، محمد طبسی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1003-GPP (R1) تاثیر انفجار در اثر حوادث: یک مطالعه موردی با یک پالایشگاه جنوبی امریکا است Maicon Herverton Lino Ferreira da Silva، Augusto José Da Silva Rodrigues، Stefane Nogueira Alexandre، Robson Fernandes Barbosa، Mônica Ferreira de Brito Rocha مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1298-GPP تأثیر پرکن در فرآیند جداسازی کربن دی‏اکسید از مخلوط گازی با روش هیدرات سمیرا چنعانی زاده، کیانا پیوندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1103-GPP (R1) تاثیر دمای کلسیناسیون بر فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم-زئولیت طبیعی افسانه مزینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1070-GPP تأثیر عوامل مختلف بر اصلاح شیمیایی کانی‌های رسی به منظور ساخت نانوکامپوزیت های پلیمر/رس حسین کریمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 1145-GPP تأثیر گاز بی‌اثر نیتروژن در خوراک ورودی بر روی بازده پروپان و گاز دو کربنه خروجی از راکتور فیشر-تروپش در ساختار راکتوری دو تایی راکتورهای ریفورمینگ متان با بخار آب و فیشر-تروپش محمد علی تورنگی، عباس قره قاشی، فرهاد شهرکی، کیانوش رزاقی، ستار قادر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
153 1172-GPP تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR مهسا ناجی پور، لیلا هارون آبادی، علی دشتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
154 1087-GPP تأثیر نسبت فازهای آلی و آبی بر ریزساختار و خواص اسفنج های پلیمری سنتز شده از امولسیون های با فاز درونی بالا حسین کریمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1238-GPP تاثیر نور قرمز و سفید بر نرخ رشد و محتوای کلروفیل میکروجلبک کلورلا حسین دلاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1096-GPP تجزیه هیدرات در مخازن گازی به روش تحریک گرمایی سعید عابدی، مهرداد منطقیان، حمیدرضا دانه پاش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1159-GPP (R1) تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای تولید پروپیلن رضا مهدوی پور، عزت الله جودکی، محمدعلی پورمحمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
158 1128-GPP تجزیه و تحلیل مسایل و داده های پیوسته با تلفیقی از شش سیگما و کنترل فرآیند های آماری فروغ نوروززاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1133-GPP تحلیل نتایج ارائه شده جهت آنالیزخواص هیدروژنی با روش حجمی محسن وردیان ذوغایی، ایمان فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1194-GPP تحلیل و بهینه‌سازی ظرفیت جریان و کنترل‌پذیری قفسۀ شیر کنترلی کروی سیدعلی خادم، علی جلالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
161 1071-GPP تخمین خواص بحرانی مواد دارویی به کمک داده فشار بخار و مقایسه آن با نتایج روش های مبتنی بر همبخشی گروهی علی اکبر روستا، سمیرا امینی جهرمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1242-GPP تشخیص علائم هشدار زودهنگام در پروژه‌های EPC رضا جوکار، جعفر قیدر قلیجانی، محمد حسین کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1227-GPP تعدیل ساختار واحد تصفیه گاز جهت غنی‌سازی جریان گاز اسیدی ورودی به واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه خانگیران علی گرمرودی اصیل، شهره میرزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
164 1044-GPP تعیین ساختار کنترلی خودبهینه واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز بیدبلند مصطفی اسفندیاری مقدم، مهدی پناهی، محمد علی فنائی شیخ الاسلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 1218-GPP توزیع دمای دوبعدی در یک مخزن استوانه‌ای ساخته شده از مواد هدفمند امین امیری دلوئی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1217-GPP تولید بیودیزل ترکیبی از روغن های آفتابگردان و پسماند امیر آقامحمدی، محمد طبسی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1346-GPP تولید نانوکاتالیست اکسیدهای مس، آهن، کبالت و کامپوزیتهای آنها به عنوان کاتالیست واکنش اکسیداسیون مونوکسید کربن فاطمه ناصری، سید علی فعال رستگار، سید محمد مهدی نوری، محمد سیادت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1109-GPP چگونگی کاهش مصرف انرژی سالیانه برای تصفیه فاضلاب در بیوراکتورهای غشایی مهسا کیوان حسینی، پریسا کیوان حسینی، فرشید پژوم شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1309-GPP حذف آمونیاک از پساب پتروشیمی با استفاده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس محمد رضا طلاقت، محمد تقی زارع چهارراهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1293-GPP حذف یون نیکل از پساب پالایشگاه نفت توسط گیاه سنبل آبی محمد رضا طلاقت، زهره کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1379-GPP حل عددی تبخیر سطحی یک قطره آب در حال سقوط در یک سیال نیوتنی حسن سجادی، امین امیری دلوئی، سجاد کریم نژاد، امین امامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
172 1154-GPP راکتورهای گازی سازی زیست توده: مقایسه راکتورهای گازی ساز بستر ثابت، بستر سیال و جریان انتقالی مونا زمانی پدرام، علی احمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1253-GPP رفتار جذب زغال سنگ به منظور بررسی پیامد متان بستر زغال ایمان زارعی درمیان، محمد امین زارعی درمیان، علی شبانی، محمد جوانشیر گیو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1259-GPP روش ایمن و سودمند اخذ نمونه از قسمتهای مختلف بستر های اکتیو کربن یا کاتالیست حبیب زیرک رودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
175 1141-GPP ساخت و مشخصه‌یابی نانو کاتالیست پروسکایتیLaNiO3 با سطح فعال بهبود یافته به منظور استفاده در فرایند تبدیل خود گرمایشی متان مجید سعیدی، علیرضا جهانگیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1171-GPP سنتز پلی سولفون و ساخت کپسول های پلی سولفونی حاوی TBPو TiO2 غزاله گرمرودی اصیل، مصطفی نوعی، علی دشتی، نوید رمضانیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
177 1350-GPP سنتز نقاط کوانتومی پروسکایتی CsPbBr3 آلاییده با روبیدیوم در دمای اتاق حسن اله داغی، محمد زیرک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
178 1221-GPP سنتز و استفاده از سیلیکای مزومتخلخل عامل دار شده با گروه های آمین برای جذب کتون‌ها؛ بررسی موردی جذب استون مینا ناطقی، علی اله‌وردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1255-GPP شبیه‌سازی CFD دستگاه خشک‌کن پاششی برای خشک کردن آب گوجه فرنگی و بررسی رفتار سیالات درون محفظه خشک‌کن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی رسول صادق پور، مجتبی کنویسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1046-GPP (R1) شبیه سازی افت فشار و ضریب انتقال حرارت سمت پوسته در مبدل حرارتی با بافل های مارپیچ فردین نجفی، حسین بیکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
181 1275-GPP شبیه سازی برج دفع پالایشگاه لاوان به منظور بهبود راندمان آن به کمک نرم افزار ASPEN PLUS پوراندخت عسکری، حامد رشیدی، جواد سیفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1324-GPP شبیه سازی تست ردیاب شیمیایی با استفاده از داده‏های آزمایشگاهی توسط نرم افزار کامسول سارا احمدی، فریبرز رشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
183 1045-GPP شبیه‌سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات مصطفی صباغی، مهدی پناهی، علی دشتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1060-GPP شبیه سازی تولید کاتالیستی متان به منظور حذف مونوکسید کربن با استفاده از نرم افزار اسپن-هایسیس داوود ایرانشاهی، طیبه رییسی، محمدجواد ویسمه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
185 1232-GPP شبیه سازی دینامیکی فرآیند جذب سطحی جهت بهبود راندمان بازیابی نیتروژن از هوا در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد علی گرمرودی، اکبر شاهسوند، شهره میرزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
186 1270-GPP شبیه سازی دینامیکی و کنترل اثر اغتشاشات دبی خوراک ورودی بر پارامترهای خروجی برج های تقطیر واحد متانول پتروشیمی خارک علی کاظمی، جعفر صادقی، محمدحسین ثابت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
187 1341-GPP شبیه‌سازی فرآیند تولید بیوگاز سنتز از فاضلاب با نرم‌افزار HYSYS داریوش جعفری، مرتضی اسفندیاری، امیر امیری، ژاله مهاجری برازجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
188 1319-GPP شبیه سازی فرایند تولید پروپیلن اکسید: ارائه راهکارهایی در راستای بهینه سازی انرژی سامان کاظمی، حامد عالی، محمدامین ثباتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
189 1047-GPP (R1) شبیه سازی فرایند تولید هیدروژن در راکتور کاتالیستی با استفاده از واکنش تبدیل پروپان با بخار آب (ریفورمینگ پروپان) فردین نجفی، مجید مهدویان، نیره السادات حسینی ولیمستی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
190 1326-GPP شبیه سازی فرآیند رطوبت زدایی از گاز طبیعی به روش جذب سطحی سید محمد رسول میرکریمی، علی کارگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
191 1041-GPP شبیه سازی فرآیند کلاوس واحد بازیابی گوگرد پالایشگاه گاز پارس جنوبی (فاز 17،18) الهه شاهوردی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
192 1334-GPP شبیه‌سازی واحد بازیافت گوگرد به‌وسیله نرم‌افزار Sulsim و بهینه‌سازی نسبت H2S به SO2 و دمای خروجی از زباله‌سوز علی فاضلی، علیرضا بختیاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1124-GPP شبیه سازی واحد پنتان پالایشگاه کرمانشاه بابک عاقل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
194 1040-GPP شبیه سازی واحد گازی آمونیاک در پتروشیمی خراسان با نرم افزار Aspen Plus فروغ نوروززاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
195 1028-GPP (R1) شبیه‌سازی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند شکست حرارتی EDC جهت تولید VCM زهرا سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 1098-GPP شبیه سازی و بررسی عملکرد راندمان تزریق گازCO2 در یکی از میادین نفتی جنوب کشور احسان صادقی فرد، میلاد مقصودی اکبری، محمدرضا اعلایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1344-GPP شبیه سازی و رفع مشکل ایجاد صوت بالا در شیر کنترلی سیدعلی خادم، عبدالحسین سلیم ابرده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1262-GPP شبیه‌سازی و مدلسازی ترمودینامیکی جذب هیدروژن سولفید توسط متیل دی اتانول آمین در راکتور غشایی حسن زارع علی آبادی، رسول صادق پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1149-GPP شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد علی اصغر محجوبی، مهدی پورافشاری چنار، مهدی پناهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
200 1057-GPP (R1) شناسایی فلزات سنگین موجود در پساب صنعتی خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی و کاهش مقادیر آن‌ها توسط جاذب زئولیت داوود ایرانشاهی، محمد قانع عزآبادی، محمدجواد ویسمه، محمد‌حسین نوری شمسی، حسن خیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
201 1257-GPP شناسایی و معرفی عوامل مدیریت تکنولوژی در صنعت سوخت‌رسانی دریایی گاز طبیعی مایع با استفاده از روش دلفی فازی رضا همت جو، محمداسلم حسین بر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 1009-GPP (R2) ضخامت سنجی التراسونیکی خطوط گاز و پیش بینی عمر باقیمانده لوله های نفت و گاز تحت اثر خوردگی مسعود فرامرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
203 1011-GPP (R1) طراحی حسگر نرم به منظور پیش بینی مداوم کیفیت محصول در برج بوتان زدا بهاره بیدار، فرهاد شهرکی، جعفر صادقی، میرمحمد خلیلی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1260-GPP طراحی حسگر نرم داده محور به منظور پیش بینی کیفیت در فرآیند تنسی ایستمن رعنا حسن پور، جعفر صادقی، میر محمد خلیلی پور لنگرودی، بهاره بیدار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
205 1106-GPP (R1) طراحی فرایند نمزدایی و کنترل نقطه شبنم با استفاده از فناوری خود - تبریدی حبیب اله عالی پور، داریوش جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
206 1152-GPP طراحی مفهومی واحد تولید آمونیاک با استفاده از گاز سنتز مصطفی مشتاق، محمدرضا مشتاق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1354-GPP طراحی وساخت راکتور با جریان نوسانی جهت جداسازی دی اکسید کربن بواسطه حلال کاوه نجاتی، بابک عاقل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
208 1268-GPP عملکرد سیستم اولتراسونیک در ساخت بیودیزل پیام پرواسی، سید محد جوکار، سیده فائزه میراب حقیقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
209 1115-GPP عنوان بررسی ایزوترم و سنتیک جذب یون نیکل (II)از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال یدالله کریمی، احسان درونه مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 1353-GPP کاتالیست CoMo بر پایه Al2O3-TiO2 و عملکرد آن برای فرآیند هیدروژناسیون بنزین پیرولیز فرهاد کیوانی مهر، سجاد حبیب زاده، محمدرضا پرویزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 1189-GPP یک فتوکاتایست پالادیوم مغناطیسی برای تخریب آلاینده های آلی راضیه نجات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
212 1312-GPP کنترل دینامیکی و بهینه‌سازی مصرف انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز بهناز مرادی، فرهاد شهرکی، میر محمد خلیلی پور لنگرودی، جعفر صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1158-GPP کنترل فرآیند شیرین سازی گاز ترش به روش جذب شیمیایی با MATLAB مژگان بلک، سید سعیداله مرتضوی، سید سجاد موسی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
214 1094-GPP (R1) محاسبات نقطه حباب مخلوط‌های دوتایی مایع یونی- دی‌اکسید کربن فوق بحرانی حمیدرضا باقری، فاطمه فیجانی، حسن هاشمی پور رفسنجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
215 1049-GPP محاسبه مقدار آب موجود در گاز طبیعی در شرایط مخزن هومن افسر، مریم آسمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
216 1061-GPP (R1) محیط زیست و پالایشگاه سیماتک 3000خراسان شمالی ندا عفتی، ضیا اصانلو، سمیه سیدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
217 1315-GPP مدل سازی CFD انحلال دی اکسید کربن در مخازن آب شور همراه با پدیده اختلاط همرفتی حسین بیکی، جلیل پژوهان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
218 1279-GPP مدلسازی تجزیه متانول روی سطح کاتالیست Pt / CeO2 / ZrO2 در میکروراکتور کاتالیستی طیبه سادات یوسفی، مجید مهدویان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
219 1088-GPP مدل سازی ترمودینامیکی تجزیه هیدرات متان در حضور محلول آبی از مایعات یونی با استفاده از مدل های اکتیویته‌ی NRTL و UNIQUAC جعفر جوانمردی، میثم مردانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
220 1022-GPP مدلسازی ترمودینامیکی حذف گاز دی اکسید کربن با استفاده حلال آبدار پتاسیم کربنات داغ رضا مرادی، سید حسین مظلومی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 1274-GPP مدلسازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور بهبود دهنده تتراهیدروپیران صادق خرمی، جعفر جوانمردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
222 1314-GPP مدلسازی تعادل ترمودینامیکی داده‌های سوخت‌های سنتزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر جدول ارجاع حسین بیکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
223 1290-GPP مدلسازی تعیین غلظت دی اکسید گوگرد و حذف آن به کمک حلال متیل دی اتانول آمین در راکتور حبابی در خوراک برج پتروشیمی برزویه الهه فرامرزی، بیژن هنرور، حدیث غیاثی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
224 1067-GPP مدل سازی حذف CO2 و H2S با استفاده همزمان آلکانول آمین و مایع یونی حمیدرضا اکبری، مریم آسمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 1381-GPP مدلسازی حلالیت ماده دارویی کوئینین در کربن دی اکسید فوق بحرانی با استفاده از معادلات حالت ترمودینامیکی فاطمه عبدالهی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
226 1084-GPP مدل سازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از معادله حالت PT و مقایسه با معادله حالت SRK و معادله حالت ER میلاد بهرامی، محمد بنیادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 1335-GPP مدلسازی دما در فرآیند فرازآوری با گاز و تاثیر آن بر دقت محاسبات محمدرضا دودمان کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1193-GPP مدل سازی ریاشی رشد میکسوتروف میکروجلبک کلرولا وولگاریس در محیط کشت ارزان ضایعات کشاورزی محمد علی محمد میرزایی، مهیا برادران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1195-GPP مدل سازی ریاضی و شبیه سازی تولید هیدروکربن های با ارزش از ساختار راکتوری جدید شامل راکتور بستر ثابت دو مرحله‌ای فیشر-تروپش محمد رضا طلاقت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 1146-GPP مدلسازی ساختار ترکیبی راکتوری شامل راکتورهای فیشر-تروپش و راکتور کاتالیستی اکسایش زوجی متان محمد علی تورنگی، عباس قره قاشی، فرهاد شهرکی، کیانوش رزاقی، ستار قادر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
231 1183-GPP مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی‌پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک سینا یوسفی، علی دشتی، علی احمدپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
232 1325-GPP مدلسازی فرآیند رطوبت زدایی از گاز نیتروژن به روش جذب سطحی سید محمد رسول میرکریمی، علی کارگری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
233 1361-GPP مدلسازی و ارزیابی پیامد ایمنی حاصل از انفجار راکتور Z-1001 واقع در واحدO-Reaction عسلویه مرتضی اسفندیاری، مجتبی اسفندیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 1147-GPP (R1) مدل‌سازی و شبیه‌سازی پدیده رشد ذرات پلیمری در فرآیند پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن سید آسیه حسینی ابراهیم آباد، مهدی رجبی هامانه، محمدجواد صراف شیرازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
235 1296-GPP مدلسازی و شبیه سازی فرآیند GTL در راکتور بستر ثابت حاوی کاتالیست : مطالعه CFD فردین زمانی نژاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
236 1214-GPP (R1) مدل کردن گرفتگی در غشاهای اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون simin salari، susan davari، mohammadreza omidkhah، mahsa nahavandinejad مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
237 1005-GPP (R2) مروری بر انواع آلاینده‌های هیدروکربنی خاک و روش‌های زیست پالایی آن ‏توسط میکروارگانسیم‌ها محمد سعید محمدی، بهروز میرزایی، مهدی داوری، ابوذر جوزونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1102-GPP مروری بر روش های تولید بیودیزل و عوامل موثر بر بازده تولید امیر گشادرو، میلاد ایمان دوست نیارق، سمانه ایوبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 1108-GPP (R1) مروری بر محاسبه تعداد لوله ها در مبدل های حرارتی حسن خرم دل، میثم امیدوار، محمد ابراهیم نژاد، محمد رضا ملایری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1198-GPP مروری جامع بر جاذب های مناسب در فرآیند ذخیره سازی گاز به روش جذب سطحی شهره میرزایی، علی گرمرودی اصیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 1063-GPP (R1) مشخصه سازی هیدرودینامیکی بیوراکتورهای ستونی حبابی در سیستم های هیدرو کربنی: نگهداشت گاز سالار هل چی، فرشید پژوم شریعتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
242 1378-GPP مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق یون سدیم بر راندمان و آلایندگی شعله گاز طبیعی ابوالفضل محمدی، مجتبی نجفیان، امین جودت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
243 1269-GPP مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی ترمودینامیکی دمای تجزیه یک سیستم چهار جزئی از نرمال آلکان‌ها با استفاده از مدل‌های ضریب فعالیت مختلف فاطمه شریعت راد، جعفر جوانمردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
244 1012-GPP (R1) مطالعه تجربی سینتیک فرآیند جذب واکنشی سولفید هیدروژن در محلول سود فاطمه بشی پور، امیر رحیمی، سعید نوری خراسانی، عباس ناادری نیک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1256-GPP مطالعه سنتیکی احیای باریم سولفات بوسیله متان با استفاده از مدل هسته کوچک شونده واکنش نداده محمدعلی رستمی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
246 1377-GPP مطالعه ی عددی تاثیر نانو سیالات مختلف در بهبود انتقال حرارت جابه- جایی درون کانال با مقطع دایره ای در حضور نانوذرات ، Al2O3، TiO2 CuOو SiO2با کسر حجمی 3و 5درصد سجاد رسام، حامد صداقت زادگان اصفهانی، کیهان محبوبیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
247 1307-GPP مطالعه مدل‌های شبیه سازی انتقال جرم فرآیند تراوش تبخیری و مقایسه اقتصادی حمیدرضا اردشیری لردجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1327-GPP مطالعه و بررسی فرایند تزریق ردیاب گازی در یک لوله باریک تحت شرایط مخزنی سارا احمدی، فریبرز رشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
249 1254-GPP مطالعه و شبیه‌سازی فرایند تبدیل مستقیم گاز طبیعی به اتیلن محمد شجاعی، ایوب صفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1178-GPP مقایسه چگالی جذب و واجذب ترکیبات فلزی در فرآیند ذخیره سازی هیدروژن. محمدرضا خشایار، ایمان فرح بخش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1318-GPP مقایسه دو روش عریان سازی سرد و گرم در شیرین سازی نفت خام و بهینه‌سازی شرایط عملیاتی میترا امانی، ستاره زمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1277-GPP مقایسه فنی و اقتصادی فرآیندهای تولید صنعتی: پلی وینیل کلرید حمید رضا حقیقت پژوه کارگر، رضوان ره، نیما معززی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
253 1235-GPP ...مقایسه معادلات حالت درجه سوم دو پارامتری و سه پارامتری در مدل‌سازی حجم مولی مخلوط‌های دوتایی مایع یونی- حلال حمیدرضا باقری، محمد علی رستمی زاده، حسن هاشمی پور رفسنجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
254 1167-GPP مکان یابی بهینه استقرار تیم مدیریت بحران در یک مجتمع پالایشگاهی گاز محمد رنجبر، محمد صادق توللی، احسان خلیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1219-GPP میکروجلبک ها منبعی غنی به منظور تولید بیودیزل امیر آقامحمدی، محمد طبسی زاده، محمد یزدانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
256 1048-GPP ممیزی آب جهت بهینه کردن مصرف آب در شهرستان جم محسن عباسی، جواد زارع، محسن برگستانی، رضا آذین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1190-GPP نانوکامپوزیت مغناطیسی به عنوان یک فتوکاتالیست فعال و قابل بازیافت برای تخریب رودامین B راضیه نجات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
258 1175-GPP (R2) نگرشی آماری بر ارزیابی پایداری نانو امولسیون پیکرینگ دیزل-در-آب تهیه‌شده با بتا-سایکلودکسترین علیرضا منظمی، سبحان قائنی، عبدالرضا اروجعلیان، فرزانه وهابزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1137-GPP (R1) نوسازی برجهای خنک کننده طرح مارلی ذوزنقه ای ناصر نوذری، محسن مصیبی، مسعود رحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است