برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و معرفی طبقه بندی (ICS) استانداردهای بین المللی صنایع شیمیایی، پلیمر و مواد نفتی
1396-02-13 16:00-18:00
0 ریال
13 احمدرضا فرجی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.