برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارآفرینی در صنایع نفت و گاز: از شعار تا عمل
1398-02-12 08:30-10:30
40
500,000 ریال
0 دکتر حسینعلی اخلاقی امیری
2 نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با تاکید بر صنایع شیمی و پتروشیمی
1398-02-12 08:00-10:00
حاشیه کنفرانس 25
250,000 ریال
0 اداره استاندارد خراسان شمالی
3 آشنایی با مدل های تخمین شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گاز طبیعی
1398-02-11 14:00-16:00
حاشیه کنفرانس 20
250,000 ریال
0 دکتر ابوالفضل محمدی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.